در توسینسو تدریس کنید

و

با دانش خود درآمد کسب کنید

آموزش Acronis بکاپ (اکرونیس) قسمت 3 : storage ها

Backup Storage node چیست؟؟؟ یک سرور مرکزی می باشد که مدیریت Vaults ها که بر روی Resourceهای مختلفی پیاده سازی شده است را بر عهده میگیرد وبرای سازمانهای enterprise با داده های وسیع طراحی شده و قابلیتهای بیشتری نسبت به روشهای قبلی برای ما فراهم میکند.یکی از عملکردهای مهم Backup storage node قابلیت deduplication می باشد که اطلاعات مساوی یا یک نوع یا به اصطلاح دیگر یک جور را یک بار در این استورج ذخیره می کند که باعث بهیه سازی پهنای باند و فضای ذخیره سازی می شود.Vaults Path های که برای Backup storage node استفاده می شود:

آموزش Acronis بکاپ (اکرونیس) قسمت 3 : storage ها

وقتی شما Backupی را بصورت Unmanaged ایجاد کنید تهیه ، نگهداری و Cleanup دیسک بر عهده خود Agent می باشد که باعث مصرف بیهوده CPU و پهنای باند می شود ولی اگر این وظیفه را بر عهده Backup Storage Node واگذار کنید همه این Taskها در یک جای متمرکز توسط BSN انجام می شود. شما فرض کنید یک Backup Plane را بصورت Schedule بر روی یک Managed machine ایجاد کرده اید بعد از مدتی پروسه Cleanup برای کاهش حجم هارد دیسک وارد عمل شود و اگر آن زمان آن Managed machine خاموش باشد چه اتفاقاتی در سازمان (بصورت وسیع این پروسه بر روی چندین سرور یا کلاینت تکرار شود) می افتد؟؟؟؟

بخاطر همین امر Acronis بدشدت توصیه می کند از BSN استفاده کنید.

استفاده از Managed vault (BSN) دو مزیت دارد:

• Deduplication

• Encryption

قابلیت اول را اول این فایل آموزشی بصورت مختصر توضیح دادم و ادامه به مکانیزم این روش بصورت مفصل می پردازیم. ولی قابلیت Encryption باعث رمزگذاری شدن اطلاعات ذخیره شده در Managed vault می شود تا افراد غیر مجاز به اطلاعات حساس سازمان دسترسی نداشته باشند.

Getting Started with Backup Storage Node


پیشنیازهای استفاده از BSN:

• Management Server

• Management Console

• Acronis Backup Advanced file setup

• سیستم عاملهای وسخت افزارهای مناسب برای نصب این سرویس که در قسمت اول همین اموزش بصورت کامل ذکر گردید.

من برای اینکار یک Win server 2012 R2 نصب و آن را جوین به دومین کردم و و یک RAID-5 برای ذخیره کرده اطلاعات ایجاد کردم و قصد نصب این سرویس را دارم:

برای اینکار فایل Setup برنامه را اجرا می کنم مراحل مربوطه را Next و به صفحه زیر می رسیم که گذینه :

آموزش Acronis بکاپ (اکرونیس) قسمت 3 : storage ها

را انتخاب و Next

آموزش Acronis بکاپ (اکرونیس) قسمت 3 : storage ها

اجزای بالا بصورت پیش فرض انتخاب می شوند. اگر قصد Backup گرفتن از اطلاعات سرور بالا را دارید Agent for Windows را هم تیک بزنید.

آموزش Acronis بکاپ (اکرونیس) قسمت 3 : storage ها

یک Account برای اجرای سرویسهای Agent for Windows and Backup Storage node ایجاد یا انتخاب کنید.

نکته: این Account باید عضو دو گروه Backup Operators and Administrators باشد.

آموزش Acronis بکاپ (اکرونیس) قسمت 3 : storage ها

از شما می خواد که BSN را عضو Management Server کنید. برای اینکار User and pass ی که مجوز اینکار را بر روی Management Server را دارد وارد کنید.

آموزش Acronis بکاپ (اکرونیس) قسمت 3 : storage ها

کادر بالا را هم قبلا توضیح دادم. قسمت اول همین اموزش را بخوانید.

در آخر هم Install و Finish

در آخر باید یک Vault به روش Managed در Management Server ایجاد کنید و BSN را معرفی کنید. برای اینکار به ABA وصل و به قسمت Vaults بروید و یک Vault بصورت Centralized ایجاد کنید

آموزش Acronis بکاپ (اکرونیس) قسمت 3 : storage ها

گذینه Createرا کلیک کنید

آموزش Acronis بکاپ (اکرونیس) قسمت 3 : storage ها

 1. یک اسم برای این استورج بنویسید.
 2. توضیحات.
 3. نوع آن.که باید Managed باشد.
 4. سرور BSN را انتخاب میکنید.
 5. فعال و غیرفعال کردن قابلیت Deduplication
 6. فعال کردن قابلیت Encryption. در ضورت فعال یک string value به آن دهید. که طبق این کد داده ها را رمزگذاری کند.
 7. مسیر ذخیره سازی اطلاعات.که طبق سناریو بر روی Local Disksهای BSN که بصورت RAID-5 ایجاد شده.
 8. مسیر دیتابیس Catalog. این دیتابیس شامل اطلاعات catalog index می باشد.
 9. این قابلیت را بعدا توضیح می دهم.
 10. Userهای که مجوز مدیریتی بر روی این استورج داشته باشند را انتخاب میکنیم. و همچنین Userهای که بتوانند داده های خود را مدیریت کنند.

در آخر OK کنید.

آموزش Acronis بکاپ (اکرونیس) قسمت 3 : storage ها

شما همچنین می توانید این سرور را از طریق Storage Node مدیریت کنید:

آموزش Acronis بکاپ (اکرونیس) قسمت 3 : storage ها

Deduplication


این قابلیت باعث عدم ذخیره فایلهای تکرای بر روی BSN می شود. این فناوری باعث صرفه جوی در فضای هارد دیسک بوسیله حذف فایلهای تکراری و بهیه سازی پهنای باند می شود، در هنگام Backup گیری اگر Agent متوجه شود که این فایل قبلا در BSN ذخیره شده است از بک آپ گیری آن فایل صرفه نظر می کند.

شما می توانید این قابلیت را بر روی Vaultهای Managed پیاده سازی کنید. به Vaultی که Deduplication می باشد deduplicating vault گفته می شود

اساس کار Deduplication بصورت Block می باشد (یعنی فایلهای را بصورت بسته های به نام Block تقسیم بندی می کند) اگر شما backupی از نوع Disk-Level داشته باشید اطلاعات شما به blockهای 4 KB دسته بندی می شود و برای File-Level از 1 B تا 256 KB دسته بندی می کند. اگر فایلی بزرگتری از 256 KB باشد فایل را به قسمت های 256 KB تقسیم می کند.

Acronis به دو صورت deduplication را انجام می دهد:

• Deduplication at source

• Deduplication at target

Deduplication at source: این نوع بر روی Managed Machine انجام می شود. Agent با استفاده از BSN تعیین می کند چه اطلاعاتی را می تواند Deduplication کند تا مانع انتقال این اطلاعات شود.

Deduplication at target: این نوع بعد از Backup گیری کامل از ریسورس انجام می شود. BSN داده های بک آپ گرفته شده را آنلالیز می کند و داده های که Deduplication می شوند آنها را Deduplication میکند.

نکته: شما هنگام ایجاد Backup Plan Task می توانید تعیین کنید چه داده های را Deduplication کند.

Deduplication database


Backup Storage Node این دیتابیس را ایجاد، تنظیم و نگهداری می کند. و همچنین دارای مقدار هش شده داده های Block شده ذخیره شده در این Vault می باشد به جزء اطلاعاتی که Deduplication نشده اند یا رمزگذاری شده اند.

Deduplication database در BSN ذخیره می شود.. و هنگام فعال کردن این قابلیت می توانید مسیر آن را مشخص کنید.

How Deduplication works


 1. Deduplication at source: وقتی قراره داده های Backup گرفته شده به سوی یک Deduplication Database فرستاده بشه Agent اثر انگشت (hash value) داده های block را محاسبه می کند، بعد از محاسبه Agent یک Query سمت BSN ارسال میکند که آیا این مقدار Block قبلا در این Vault ذخیره شده یا نه؟؟؟ اگر قبلا ذخیره شده باشد Agent فقط مقدار hash شده را ارسال می کند و گرنه همان Block را ارسال می کند و BSN این داده را در یک temporary file ذخیره می کند.
 2. Deduplication at target: وقتی مرحله Deduplication at source و Backup Plan به اتمام رسید BSN پروسه indexing activity را اجرا می کند. این پروسه اطلاعات را بصورت زیر Deduplication می کند:

• برای محتویات temporary file مقدار هش را ایجاد می کند.

• BSN مقدار هش و لینک بازسازی این Data Blockها را ایجاد و آنها را در فایلی به نام deduplication data store ذخیره می کند.

• محتویات temporary file را حذف می کند.

در نتیجه بعد از Deduplication فقط مقدار هش شده blockها ذخیره می شود و از ذخیره کرده Block ها تکراری جلوگیری می کند. هر مقدار هش وblockهای منحصر بفرد دارای چندین لینک Reference مربوطه به چندین Backup Plan Task می باشد که جهت بازسازی انها بکار می رود.

Deduplication

در مواقعی که اطلاعات منحصر بفردی زیادی برای Backup گیری وجود داشت وBSN رم کافی نداشته باشد پروسه بک آپ fail می شود.

نکته: حداقل RAMی که برای BSN توصیه شده 8 گیگ می باشد.

نکته: گاهی وقتا شما Backup Setهای را دستی یا در حین اجرای پروسه Cleanup پاک می شوند و blockهای باقی می مانند که به هیچ Backup setی تعلق نداشته باشد. این Blockها توسط compacting task پاک می شوند. compacting task هر یکشنبه شب ساعت 3 اجرا می شود که شما می توانید این زمان بندی را بدلخوا تنظیم کنید.

آموزش Acronis بکاپ (اکرونیس) قسمت 3 : storage ها

Deduplication Limitation


• اگر Backupی بوسیله پسورد محافظت شده باشد. نمی توان آن را Deduplication کرد.

• اگر cluster size or block size یک Volume بخش پذیری از 4 KB نباشد.

• فایلهای رمز گذاری شده را نمی توان Deduplication کرد.

Create Deduplication Database


برای ایجاد این دیتابیس در Managed vault کافیه گذینه زیر را فعال کنید و مسیر Deduplication Database را مشخص کنید.

آموزش Acronis بکاپ (اکرونیس) قسمت 3 : storage ها

آموزش Acronis بکاپ (اکرونیس) قسمت 3 : storage ها

در آخر هم باید تذکر بدم که شما نمی توانید قابلیت Deduplication را بر روی سیستم عاملهای 32 bit پیاده سازی کنید. به هیچ وجه توصیه شده نسیت.

شما همچنین میتوانید قابلیت Deduplication را بر روی یکی از Volumeهای Windows Server 2012R2 پیاده سازی کنید.

Windows Server 2012 R2 Deduplication

http://www.windowsnetworking.com/articles-tutorials/windows-server-2012/windows-server-2012-r2-deduplication.html

در آموزش بعدی Acronis Secure Zone را آموزش میدهم.

موفق و پیروز باشید.

نویسنده: احمد جهلولی

منبع: جزیره راهکارهای ذخیره سازی اطلاعات وب سایت توسینسو

نشر و کپی برداری، صرفاً با ذکر نام نویسنده و منبع مجاز می باشد.

#backup_گرفتن_خودکار_در_شبکه_با_acronis #آموزش_Acronis #بکاپ_گرفتن_با_نرم_افزار_acronis #آموزش_backup_گیری_با_acronis #اموزش_acronis_backup_server #آموزش_اکرونیس #آموزش_کامل_acronis_true_image #مشکل_در_بکاپ_گیری_باacronis
عنوان
1 آموزش Acronis بکاپ (اکرونیس) قسمت 1 : معرفی و نصب رایگان
2 آموزش Acronis بکاپ (اکرونیس) قسمت 2 : storage ها رایگان
3 آموزش Acronis بکاپ (اکرونیس) قسمت 3 : storage ها رایگان
4 آموزش Acronis بکاپ (اکرونیس) قسمت 4 : storage ها رایگان
5 آموزش Acronis بکاپ (اکرونیس) قسمت 5 : Deploy کردن Agent رایگان
6 آموزش Acronis بکاپ (اکرونیس) قسمت 6 : آموزش بکاپ گیری رایگان
7 آموزش Acronis بکاپ (اکرونیس) قسمت 7 : آموزش بکاپ گیری رایگان
8 آموزش Acronis بکاپ (اکرونیس) قسمت 8 : آموزش بکاپ گیری رایگان
9 آموزش Acronis بکاپ (اکرونیس) قسمت 9 : آموزش بکاپ گیری رایگان
10 آموزش Acronis بکاپ (اکرونیس) قسمت 6 : آموزش بازگردانی (ریکاوری) رایگان
زمان و قیمت کل 0″ 0
1 نظر
علیرضا باقری

سلام من هرچی میخام نرم افزار رو نصب کنم با خطا مواجه بشم علتش چیه؟

خطا

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....